Udruženje vinarstva HGK

/ Udruženje vinarstva HGK

UDRUŽENJE VINARSTVA HGK

Josip Pavić
Predsjednik Udruženja vinarstva
Erdutski vinogradi d.o.o.

Email; josip.pavic@erdutski-vinogradi.hr

Vanja Kaluđer
Poslovni tajnik Udruženja vinarstva

Email: vkaludjer@hgk.hr
Tel: +385 1 4561 642 
Mob: +385 91 2300 303
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Rooseveltov trg 2
Zagreb