Vijeće Udruženja vinarstva

24. 01. 2017. Sastanak Vijeća Udruženja
Zaključci sa sastanka
Poziv s dnevnim redom

22. 11. 2016. Sastanak Vijeća Udruženja
Zaključci sa sastanka
Poziv s dnevnim redom
Prezentacija – radni materijal