/ / Poziv za sudjelovanje u promidžbi hrvatskih vina u trećim zemljama u organizaciji Udruženja vinarstva HGK

Poziv za sudjelovanje u promidžbi hrvatskih vina u trećim zemljama u organizaciji Udruženja vinarstva HGK

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju svake godine raspisuje, na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., Javne natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja.

Predmet javnog natječaja jest dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., u skladu s uvjetima propisanima Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz spomenutog Programa (Narodne novine br. 37/2015). Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja podrazumijeva sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu jest 200.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti, u skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) br. 907/2014).

Intenzitet potpore je 80%, gdje se 50% potpore odnosi na sredstva EU, a 30% od na sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pojedinom korisniku moguće je odobriti potporu unutar ove mjere za najviše pet različitih projekata u istoj godini.

Potpora po pojedinom projektu odobrava se za najviše tri godine. Isti projekt može se produžiti jednom, za dvije godine, a jedan projekt može trajati do pet godina.

Stoga, Udruženje vinarstva HGK će se, na temelju provedenog Poziva zainteresiranima za sudjelovanje u aktivnostima promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, prijaviti na Natječaje koje je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za ona tržišta za koja vinarije iskažu najviše interesa, u skladu s financijskim planom te planom promocije HGK za naredne godine.

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje u aktivnostima promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja da popune priloženi anketni upitnik te da ga dostave na e-mail ibarbaric@hgk.hr ili putem telefaksa na broj 01/4561-545.

Rok za iskazivanje interesa jest 8. lipnja 2015.

Više informacija možete pročitati na web stranicihttp://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx.

Podijeli na društvenim mrežama!