Srbija 2015

/ / Srbija 2015

Beograd 2015

Promocija  hrvatskih vina na tržištu Republike Srbije održala se u 2015. godini kroz sljedeće aktivnosti:

 • izlaganje hrvatskih vina i vinarija na sajmu Beowine fair (19. – 22. 2. 2015.), predstavljene su vinarije kroz 4 regije na 84m² štanda;
 • press putovanje za medije, distributre i uvoznike po Hrvatskoj travanj 2015 (prema brand strategiji Vina Croatia – Vina Mosaica „Taste the place“),
 • godišnje  kušanje vina u Beogradu u svibnju,
 • promocija u shopping centru u Beogradu u rujnu.

Popis vinarija koje su sudjelovale u navedenim promocijama:

 • Agrolaguna d.d.
 • PP Orahovica
 • Badel 1862 d.d.
 • Zlatan Otok d.o.o.
 • Belje d.d.
 • Lagradi d.o.o.
 • De Georgiis d.o.o.
 • Degrassi d.o.o.
 • Iločki podrumi d.d.
 • PZ Vrbnik
 • Kabola d.o.o.
 • Kutjevo d.d.
 • Jako vino d.o.o.
 • OPG Eliđo Pilato
 • Vinarija Jokić d.o.o.
 • Erdutski vinogradi d.d.
 • Vinarija Škaulj
 • Kozlović d.o.o.
 • Matuško
 • PZ Postup

Download materijala