Hrvatska vina

/ Hrvatska vina

Vinogradarstvo i vinarstvo u Republici Hrvatskoj imaju dugu i bogatu tradiciju, štoviše u nekim područjima Hrvatske predstavljaju jedinu moguću granu poljoprivrede, koja je u prošlosti na ovim područjima značila život. Proizvodnju vina u Republici Hrvatskoj danas možemo okarakterizirati kao proizvodnju koja ima tendenciju razvoja kvalitete.

U primorskoj Hrvatskoj vino se proizvodi od 6. stoljeća prije Krista,
a u kontinentalnoj od 2. stoljeća poslije Krista.

 

 

Opći ciljevi hrvatskog vinarstva su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz premještanje vinograda na područja koja osiguravaju kvalitetnije grožđe, kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a u cilju smanjenja troškova proizvodnje i uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.
Uzgoj vinove loze u RH propisuje se kroz zemljopisna područja Republike Hrvatske koja se dijele na zone, regije, podregije, vinogorja i vinogradarske položaje.
Ova podjela temelji se na administrativnim granicama gradova i općina iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 86/06, 125/06, 16/07, 46/10 i 145/10), a njihove granice vidljive su u Arkod sustavu.
Otoci su navedeni kao cjeline bez navođenja gradova i općina na njihovom prostoru. Podjela vinogorja na vinogradarske položaje se, osim prema administrativnoj podjeli gradova i općina, temelji i na specifičnostima tih položaja.

Podjela na regije i podregije
Zemljopisno područje uzgoja vinove loze Republike Hrvatske dijeli se na tri regije:

Vinogradarska regija Istočna kontinentalna Hrvatska dijeli se na podregije:
Slavonija
Hrvatsko Podunavlje

Vinogradarska regija Zapadna kontinentalna Hrvatska dijeli se na podregije:
Moslavina
Prigorje – Bilogora
Zagorje – Međimurje
Plešivica
Pokuplje

Vinogradarska regija Primorska Hrvatska dijeli se na podregije: 
Hrvatska Istra
Hrvatsko primorje
Sjeverna Dalmacija
Dalmatinska zagora
Srednja i južna Dalmacija