Kojim sve zahtjevima treba udovoljiti kako bi vino dobilo ekološku oznaku?

Pravila za proizvodnju ekološkog vina propisana su Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu. Uredbom su propisana ograničenja vezana uz enološke postupke i procese u proizvodnji ekološkog vina a Prilogom VIIIa  navode se proizvodi i tvari koje su dozvoljene za primjenu ili dodavanje tijekom procesa proizvodnje.

Ako se prati konsolidirani tekst Uredbe br. 889/2008 na stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr  onda su to članci 29 b, 29c, 29 d. i Prilog VIIIa.