/ / Kojim sve zahtjevima treba udovoljiti kako bi vino dobilo ekološku oznaku?

Kojim sve zahtjevima treba udovoljiti kako bi vino dobilo ekološku oznaku?

Pravila za proizvodnju ekološkog vina propisana su Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu. Uredbom su propisana ograničenja vezana uz enološke postupke i procese u proizvodnji ekološkog vina a Prilogom VIIIa  navode se proizvodi i tvari koje su dozvoljene za primjenu ili dodavanje tijekom procesa proizvodnje.

Ako se prati konsolidirani tekst Uredbe br. 889/2008 na stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr  onda su to članci 29 b, 29c, 29 d. i Prilog VIIIa.

Podijeli na društvenim mrežama!

Povezane objave